Spotkanie partnerskie projektu e-Teach w Warszawie

« wróć
W dniach 9-10 października Społeczna Akademia Nauk gościła konsorcjum projektu e-Teach na kolejnym spotkaniu partnerskim. Spotkanie odbyło się w kampusie w Warszawie i miało formę hybrydową. Podczas spotkania partnerzy omówili dotychczas wypracowane rezultaty oraz zaplanowali ostatnie zadania w projekcie. 
 
Partnerzy zaangażowali się w dogłębne dyskusje i strategiczne planowanie nadchodzącego Certyfikacyjnego Programu Szkoleniowego. Inicjatywa ta, składająca się ze wspólnych warsztatów online, ma na celu wyposażenie nauczycieli i przyszłych nauczycieli w umiejętności i wiedzę niezbędne do skutecznej implementacji pedagogiki cyfrowej. Partnerzy podzielili się aktualnymi informacjami na temat rejestracji, mając na celu dotarcie do wirtualnej publiczności 180 uczestników chętnych do podniesienia swoich umiejętności w zakresie pedagogiki cyfrowej. Sesje te odbędą się w dniach 17, 24, 31 października i 7 listopada 2023 r., w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych, aby pomieścić uczestników z różnych regionów (17:00-19:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Przedstawiono i omówiono postępy i końcową wersję opartego na scenariuszach Przewodnika dla nauczycieli oraz  kursu w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OER) na platformie Canvas, stanowiącej istotny element oferty edukacyjnej projektu. Partnerzy omówili planowanie i realizację wydarzeń upowszechniających projekt, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie pedagogiki cyfrowej wśród szerszej publiczności. Na spotkaniu poruszono również różne tematy związane z zarządzaniem, w tym kwestie finansowe, strategie rozpowszechniania i środki zapewnienia jakości w celu zapewnienia sukcesu projektu.
 
Zapraszamy do udziału w kursie certyfikacyjnym. Szczegóły dostępne na stronie internetowej projektu oraz na Facebooku
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus