Spotkanie online projektu PRO-GENDERING

« wróć

21 marca konsorcjum projektu odbyło spotkanie online, by podsumować postęp prac w projekcie PRO-Gendering- Promoting gender mainstreaming in academia through the enhancement of gender equalIty and inclusion in higher education, którego SAN jest partnerem. W ramach opracowywania raportu porównawczego, partnerzy przeprowadzają badania krajowe, które dotyczą zasobów i potrzeb w zakresie wdrażania planów równości płci na uczelniach wyższych. Badanie jest przeprowadzane wieloaspektowo i zawiera zarówno wprowadzenie do krajowego kontekstu polityki wspierania wdrażania założeń równości płci, jak i analizę treści, zakresu oraz jakości istniejących planów równości płci różnych uczelni wyższych. Partnerzy realizują także wywiady z pracownikami HR/badaczami i ekspertami, a także ankiety wśród studentów uczelni wyższych, wykładowców oraz kadry administracyjnej. 

Podczas spotkania omówiono także sprawy organizacyjne, związane z zarządzaniem projektem oraz upowszechnianiem jego rezultatów. W maju 2024 Partnerzy spotkają się w miejscowości Macerata we Włoszech na pierwszym spotkaniu partnerskim, którego gospodarzem będzie koordynator projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus