Spotkanie online projektu HoldOn

« wróć

25 czerwca w ramach projektu HOLD ON - Wspieranie dostępu młodzieży do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego odbyło się kolejne spotkanie online, podczas którego omówiono najnowsze aktualizacje projektu promującego zdrowie psychiczne i wsparcie rówieśnicze wśród młodych ludzi.
Podczas spotkania omówiliśmy
Aktualny stan projektu
Przygotowanie do sesji mentorskich i spotkań konsultacyjnych
Kolejne kroki

Partnerzy omówili również jesienną konferencję, która odbędzie się w Grecji w październiku.

Jak zawsze, spotkanie obejmowało również kwestie związane z rozpowszechnianiem rezultatów i zapewnieniem jakości.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus