Spotkanie online projektu EcoDigi

« wróć
20 czerwca partnerzy projektu EcoDigi odbyli comiesięczne spotkanie online, na którym podsumowano bieżące zadania oraz omówiono kolejne aktywności. Partnerzy opracowali metodologię szkolenia edukatorów osób dorosłych. W każdym kraju partnerskim organizowane jest także webinarium szkoleniowe dla wszystkich edukatorów zainteresowanych poprawą zrównoważonego rozwoju i integracji. Ponadto partnerzy omówili kwestie organizacyjne dotyczące nadchodzących wydarzeń upowszechniających i konferencji końcowej, która jest planowana na połowę października. Jak zawsze, na spotkaniu omówiono również bieżące kwestie związane z administracją, zapewnieniem jakości i rozpowszechnianiem wyników projektu. 
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus