Spotkanie online DIGITALROUTES@CULTURE

« wróć

8 grudnia odbyliśmy spotkanie online, gdzie została omówiona ostatnia wersja wyglądu platformy online oraz bieżące zadania do zrealizowania przewodnika oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych w rezultacie 3.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus