SmartAInnovators spotkanie online

« wróć

19 marca partnerzy projektu smartAInnovators: Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji opartej na sztucznej inteligencji w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zmian społecznych i lepszego dopasowania umiejętności do rynku pracy, spotkali się online, by omówić postępy prac nad ostatnim rezultatem projektu.

Konsorcjum ogłosiło, że platforma oraz mobilna aplikacja zostały wdrożone i sfinalizowane. W najbliższym czasie partnerzy prześlą gotową aplikację do Google Play Store, aby można było rozpocząć korzystanie z niej. Ponadto, partnerzy szczegółowo omówili agendę treningu, który odbędzie się w kwietniu 2024 r. Partnerzy przygotowują się również do opracowania kolejnego Newslettera, który zostanie opublikowany po zakończeniu treningu na Cyprze.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz obserwowania aktualności w mediach społecznościowych.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus