smartAInnovators spotkanie online

« wróć
13 listopada partnerzy projektu SmartAinnovators: Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market spotkali się online, by omówić postęp prac nad ostatnim rezultatem projektu: SMARTaiNNOVATOR MAKERSPACE PACK. W każdym kraju partnerskim organizowane są szkolenia dla nauczycieli i uczniów szkolenia i kształcenia zawodowego z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji oraz oprogramowania Unity. 
Partnerzy nawiązują także współpracę z przedsiębiorcami i ekspertami z branży IT i rynku pracy. Praktycy wesprą szkolenia w szkołach oraz będę pełnić funkcję jurorów w konkursach.

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus