RoboSTEAMkids spotkanie online

« wróć

02 lipca partnerzy projektu roboSTEAMKids: Podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez cyfrowe doskonalenie nauczycieli i wprowadzenie integracyjnej edukacji STEAM i robotyki spotkali się na comiesięcznym spotkaniu online, aby omówić obecne aktywności w ramach rezultatów oraz zaplanowali kolejne działania.

 

Podczas spotkania partnerzy omówili kwestie organizacyjne związane ze zbliżającym się międzynarodowym spotkaniem projektowym, które zaplanowano na początek października we Włoszech. Dodatkowo, partnerzy podsumowali trzeci i czwarty rezultat projektu oraz przedyskutowali przebieg organizowanych w ich ramach aktywności.

 

Standardowo, partnerzy omówili kwestię rozpowszechnienia rezultatów oraz zapewnienia jakości projektu.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej oraz śledzenia mediów społecznościowych projektu!


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus