RbtsInMath spotkanie online

« wróć

25 marca partnerzy projektu RbtsInMath: Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym uczestniczyli w comiesięcznym spotkaniu online. Podczas spotkania omówiono bieżące postępy prac nad projektem oraz zaplanowano kolejne zadania.

Konsorcjum bardzo dogłębnie przeanalizowało etapy przygotowania scenariuszy, które są w trakcie realizacji. Partnerzy omówili również przygotowanie Wirtualnej Biblioteki Wideo w ramach rezultatu trzeciego, która będzie oparta na opracowanym modułowym programie nauczania. Filmy będą połączone ze scenariuszami. Partnerzy zgodzili się zweryfikować stworzone materiały. Efektem będzie wzajemna weryfikacja, aby sprawdzić, czy materiały są jasne i mają odpowiednie zastosowanie.

Partnerzy omówili również harmonogram tworzenia scenariuszy i filmów w kolejnych miesiącach. Ponadto, konsorcjum krótko przedyskutowało organizację spotkania partnerskiego we wrześniu w Genewie. Wkrótce agenda spotkania i lista uczestników będą gotowe do podjęcia niezbędnych przygotowań.

Dodatkowo, podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozpowszechnianiem wyników projektu, zapewnieniem jakości oraz bieżącym zarządzaniem.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz profilu na Facebooku.

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus