RbtsInMath: drugie spotkanie partnerskie

« wróć
W dniach 19-20 września w Sybinie w Rumunii konsorcjum projektu RbtsInMath:  Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym odbyło kolejne spotkanie. Partnerów projektu z Polski, Włoch, Turcji i Łotwy gościł rumuński Lucian Blaga University of Sibiu.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac. W ramach rezultatu 2 Partnerzy przeprowadzili przegląd literatury przedmiotu, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, a także poznali opinie i potrzeby przyszłych nauczycieli i nauczycieli w zakresie wykorzystania aplikacji robotycznych do nauczania matematyki i zmniejszania lęku przed tą dziedziną. Efektem prac jest zaprojektowanie modułowego programu nauczania, składającego się z 10 tematów. Obecnie każda z instytucji partnerskich przeprowadza pilotaż materiału wśród nauczycieli i przyszłych nauczycieli, by poznać opinię ostatecznych użytkowników.
Kolejnym krokiem będzie opracowanie  Wirtualna Biblioteka Wideo z praktykami z zakresu robotyki. 
Tradycyjnie na spotkaniu Partnerzy omówili także kwestie związane z zarzadzaniem projektem, zapewnieniem jakości oraz upowszechnianiem wypracowanych rezultatów. 
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych projektu. 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus