PRO.D.I.G.Y spotkanie online

« wróć

1 września partnerzy projektu PRODIGY- Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w środowisku pracy odbyli spotkanie online, by po wakacyjnej przerwie podsumować to, co zostało do tej pory zrealizowane oraz zaplanować najbliższe aktywności. Obecnie konsorcjum finalizuje ramy kompetencyjne dla przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona została także analiza porównawcza istniejących narzędzi do samodzielnej oceny stanu przygotowania instytucji na sytuacje kryzysowe. Na bazie wyciągniętych wniosków zaprojektowane zostanie autorskie narzędzi, uwzględniające w szczególny sposób osoby niepełnosprawne. Tradycyjnie na spotkaniu partnerzy omówili również kwestie związane z bieżącym zarzadzaniem projektem, zapewnieniem jakości oraz upowszechnieniem rezultatów projektu.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus