PRO.D.I.G.Y spotkanie online

« wróć

10 czerwca partnerzy projektu PRO.D.I.G.Y spotkali się online, aby omówić postępy projektu.  Podczas spotkania zaprezentowano wersję online materiałów opracowanych do tej pory. Na stronie internetowej projektu dostępne są już ramy i narzędzia do samooceny dla osób indywidualnych i MŚP. Partnerzy pracują nad przeniesieniem materiałów edukacyjnych do narzędzi cyfrowych i opracowaniem kursów e-learningowych. Omówiono również rozpowszechnianie, bieżące zarządzanie i zapewnianie jakości. 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus