Pierwsze spotkanie projektu Search & Rescue

« wróć

Pierwsze spotkanie projektu Search & Rescue

 

Nowoczesne technologie wczesnej lokalizacji uwięzionych ofiar pod zniszczonymi konstrukcjami i zaawansowane materiały eksploatacyjne do oceny ryzyka i bezpieczeństwa pierwszej reakcji w operacjach SAR

 

W dniach 21-22 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Horizon 2020 Search & Rescue (S&R). Spotkanie zgromadziło 85 zarejestrowanych uczestników z 28 organizacji z całej Europy. Liderem projektu jest Politechnika Narodowa w Atenach.  Celem spotkania było zaplanowanie oraz przedyskutowanie planu pracy w początkowej fazie projektu.

 

O projekcie Search & Rescue

 

Zarówno katastrofy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i ataki terrorystyczne, mogą prowadzić do uwięzienia ludzi pod gruzami i zniszczonymi konstrukcjami. W tych krytycznych sytuacjach kluczowa jest szybka i skuteczna reakcja, która może zapobiec lub znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia ofiar. Dlatego właśnie osoby udzielające pierwszej pomocy i zespoły ratownicze muszą być wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia i specjalistyczne oprzyrządowanie w celu zwiększenia ich możliwości, a mianowicie w zakresie dokładności, szybkiej lokalizacji i ograniczenia liczby fałszywych alarmów.

 

Projekt S&R zaprojektuje, wdroży i przetestuje w ramach serii dużych scenariuszy pilotażowych wysoce interoperacyjną otwartą platformę architektoniczną dla pierwszych respondentów, która usprawni proces podejmowania decyzji i zapewni dynamiczny, wspólny obraz operacyjny kryzysu. Platforma S&R pozwoli na łatwe włączenie rozwiązań oraz sprzętu nowej generacji i może zostać podzielona na następujące kategorie: 

 

  • Systemy i narzędzia gromadzenia sprzętu Front-End, które opierają się głównie na technologiach stosowanych w scenariuszach kryzysowych w celu uzyskania istotnych i sensownych informacji w czasie rzeczywistym (np. czujniki, drony, roboty ratownicze, inteligentne okulary, inteligentne mundury, urządzenia pierwszej pomocy dla dzieci charakteryzujące się wykorzystaniem innowacyjnych materiałów tekstylnych, urządzenia pierwszej pomocy, maski).
  • Systemy syntezy danych i mediacji, które połączą informacje pochodzące z tych niejednorodnych źródeł i zapewnią bardziej szczegółową i dokładną znajomość kontekstu sytuacyjnego dla podmiotów decyzyjnych i centrów dowodzenia.
  • Aplikacje, usługi i portale typu Back-End, które zapewnią zainteresowanym stronom znajdującym się w sytuacji kryzysowej możliwości wsparcia decyzji. Platforma będzie wyposażona w niejednorodne autonomiczne zasoby i czujniki, które zapewniają różne źródła danych, wewnętrzne pozycjonowanie i rozszerzanie komunikacji w sposób efektywny poprzez zastosowanie rojowych zachowań.

 

 

Społeczna Akademia Nauk jest odpowiedzialna za opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań w komponencie naukowym na temat: Role of Civil Society Involvement in Crisis Management.

 

Kierownikiem zespołu badawczego SAN w projekcie jest prof. Łukasz Sułkowski.
Ekspertami merytorycznymi są dr Katarzyna Wodniak, dr Waleed Serhan.
Koordynatorem projektu jest mgr Aleksandra Zając.

 

 

Bądź na bieżąco i śledź rozwój tego projektu!

www.search-and-rescue.eu

Twitter: @search_and_rescue

 

 

Ten projekt został sfinansowany z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 882897.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus