Pierwsze spotkanie projektu ERTe

« wróć
Zaczynamy kolejny nowy projekt!
 
W dniach 1-2 czerwca 2021 odbyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie z nowego projektu "ETRe - Zwiększanie gotowości szkół do przejścia na model kształcenia na odległość/hybrydowego z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii chmury".
 
Podczas spotkania wszyscy partnerzy zaprezentowali swoje organizacje oraz dyskutowali na tematy związane z implementacją pierwszego rezultatu, zarządzaniem projektem oraz jego upowszechnianiem.
 
Projekt ETRe skierowany jest do nauczycieli, osób podejmujących decyzje w szkołach i dyrektorów szkół w celu umożliwienia im podejmowania kluczowych decyzji, często pod presją, w odniesieniu do zestawu narzędzi cyfrowych, które mają być używane, cyfrowego podejścia do nauczania na odległość/hybrydowego, które ma być wdrożone oraz cyfrowych kompetencji nauczycieli i uczniów, które ułatwią te zmiany.
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus