Pierwsze spotkanie projektu Erasmus+ Access IT

« wróć

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT. Projekt ma na celu poprawę kompetencji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które zdominowały Europejski sektor turystyki oferując kompleksowe szkolenie w zakresie między innymi dostępnej turystyki, innowacji i zrównoważonego rozwoju przyrody i obszarów wiejskich. W trakcie spotkania Partnerzy z Hiszpanii, Bułgarii, Belgii, Francji i Włoch omówili główne założenia Projektu oraz dyskutowali na temat kolejnych kroków jakie będą podejmowane podczas realizacji.


Będziemy informować o postępach projektu! 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus