Pierwsze spotkanie partnerskie projektu LEXIS

« wróć

W dniach 21-22  czerwca w Brnie przedstawiciele SAN uczestniczyli w pierwszym spotkaniu projektu partnerskiego LEXIS, którego celem jest wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją.

Partnerzy przeanalizowali założenia projektu, omówili wszystkie rezultaty projektu oraz zaplanowali zadania rezultatu 1: przewodnika BLUEPRINT, który pozwoli rozpoznać aktualną sytuację w poszczególnych krajach partnerskich oraz dokonać porównań.

Omówiono również kwestie związane z zarządzaniem projektem, zapewnianiem jakości projektu i jego rozpowszechnianiem.

Przedstawiciele organizacji partnerskich uczestniczyli także w nagraniu filmu promującego projekt.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus