Pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + ROBOTICS4DEAF

« wróć

W dniach 19-20 grudnia 2019 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze partnerskie spotkanie nowego Projektu ERASMUS +. Projekt ROBOTICS4DEAF ma na celu zapewnienie dostępu i zaangażowanie uczniów z niepełnosprawnością – niesłyszących lub z uszkodzeniem słuchu, do cyfrowego świata kodowania i robotyki poprzez język migowy.

ROBOTICS4DEAF to skuteczny, fascynujący i motywujący sposób na zapoznanie uczniów z kodowaniem, które integruje wiele dziedzin nauki, takich jak: mechanika, elektryka, inżynieria, informatyka, technologia, matematyka. Jednocześnie rozwija inne umiejętności potrzebne do zatrudnienia, takie jak rozwiązywanie problemów, praca w grupie, kierowanie grupą , kreatywność i inicjatywa.

Projekt skupia się na dwóch głównych grupach docelowych – uczniach w wieku 10-21 lat, którzy są głusi lub mają uszkodzenie słuchu oraz nauczycielach pracujących z tego typu młodymi osobami.

W trakcie spotkania Partnerzy z Polski, Cypru, Grecji, Słowacji, Włoch oraz Łotwy omówili główne założenia Projektu oraz dyskutowali na temat kolejnych kroków jakie będą podejmowane podczas realizacji. Skupiono się głównie na kluczowych potrzebach uczniów, którzy na co dzień posługują się językiem migowym.

Będziemy informować o postępach projektu! 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus