Nowy wygrany projekt "DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości”!

« wróć

Nowy, wygrany projekt „DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości”!

 

Koordynator projektu - Społeczna Akademia Nauk - wraz z Partnerami z Polski, Niemiec, Grecji, Cypru, Rumuni i Węgier przyczynią się do poprawy roli kultury jako spoiwa społeczeństw i uatrakcyjnienia wizji Unii Europejskiej. W okresie wychodzenia z poważnego kryzysu finansowego, Europa stoi w obliczu rosnących nierówności społecznych, zróżnicowania ludności, populizmu, radykalizacji i zagrożeń terrorystycznych. Nowe technologie i komunikacja cyfrowa zmieniają społeczeństwa, zmieniają styl życia, wzorce konsumpcji i relacje władzy w gospodarczych łańcuchach wartości. Projekt DIGITALROUTES@CULTURE na celu wykorzystanie pełnego potencjału kultury, aby pomóc w budowaniu bardziej integracyjnej i sprawiedliwej Unii, wspierając innowacje, kreatywność oraz trwałe miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

 

Więcej informacji o DIGITALROUTES@CULTURE w zakładce -> PROJEKTY


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus