Neuroandragogika - wiedza w praktyce

« wróć

NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU to projekt skierowany do osób związanych z szeroko pojętą edukacją osób dorosłych. Obecnie jesteśmy w fazie szkoleń pilotażowych.
Partnerstwo projektu przygotowało szereg produktów, które pomogą wykorzystać najnowsza wiedzę z dziedziny neuronauk w edukacji osób dorosłych. Wśród rezultatów projektu można znaleźć m.in. Program szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych: „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”, materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów, a także materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów – dorosłych uczących się z grup defaworyzowanych.
W ostatnich tygodniach edukatorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu pod koniec 2018 roku pracują ze swoimi uczniami z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i materiałów przygotowanych w ramach projektu NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU.

Po odbyciu szkoleń ich prowadzący opiszą swoje doświadczenia w serii artykułów, które będą mogły być wskazówkami dla przyszłych użytkowników materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez projekt.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus