MOVE&ACT spotkanie online

« wróć

12 lipca Partnerzy MOVE&ACT: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills spotkali się online, aby podsumować działania realizowane w ostatnich tygodniach. Opracowane dotychczas rezultaty: Otwarty przewodnik z nowymi i innowacyjnymi technikami i działaniami artystycznymi oraz seria 6 webinarów poświęconych różnym aktywnościom artystycznym są już dostępne na platformie edukacyjnej projektu: https://moveandacteplatform.eu/  

Celem programu szkoleniowego jest rozwijanie umiejętności artystycznych i cyfrowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Obecnie zadaniem partnerów jest stworzenie bazy danych, w której młodzi artyści z krajów partnerskich będą mogli wyszukać i poznać szczegóły programów, z których mogą pozyskać środki na finansowanie swojej działalności artystycznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także działania związane z bieżącym zarządzaniem projektem oraz upowszechnianiem jego rezultatów, a także zapewnieniem jakości. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności projektu na stronie internetowej oraz Facebooku


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus