Move&Act spotkanie online

« wróć

10 lipca 2024 r. partnerzy projektu MOVE & ACT - Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe spotkali się online przed przerwą wakacyjną, w celu omówienia postępów nad wykonanymi pracami i zaplanowaniem kolejnych kroków.

Główne wysiłki konsorcjum skupiają się obecnie na rozwinięciu platformy do głosowania w konkursie online FotoGłos z wykorzystaniem zdjęć artystycznych. Partnerzy omówili pierwszą wersję roboczą platformy konkursowej, przedyskutowali jej formę oraz ustalili jakie informacje powinny zostać wdrożone w proces tworzenia platformy. Partnerzy są również w trakcie tworzenia dokumentów dotyczących ram i wytycznych do konkursu.

Standardowo partnerzy omówili również kwestie administracyjne oraz dyseminację projektu.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych postępów na stronie internetowej oraz social mediach projektu!


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus