Międzynarodowa konferencja pt. „Doświadczenia płynące z szoku kulturowego - wyzwania stojące przed studentami zagranicznymi: pozytywne podejście do radzenia sobie z różnicami kulturowymi poprzez tworzenie powiązań z lokalną społecznością akademicką"

« wróć

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji pt. „Doświadczenia płynące z szoku kulturowego - wyzywania stojące przed studentami zagranicznymi: pozytywne podejście do radzenia sobie z różnicami kulturowymi poprzez tworzenie powiązań z lokalną społecznością akademicką" połączonej z warsztatami.
Tematem konferencji są nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające radzenie z konfliktami międzykulturowymi w środowisku akademickim.
Event odbędzie się 8 października 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w formie on-line. Konferencja i szkolenia zostaną poprowadzone w języku angielskim.

W ramach wydarzenia:

 • dowiesz się jak ulepszyć umiejętności międzykulturowe i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu w różnych krajach pochodzenia,
 • poznasz różne praktyki z 5 krajów europejskich: Austrii, Francji, Niemiec, Polski oraz Portugalii,
 • weźmiesz udział w wybranym warsztacie,
 • dowiesz się jak skutecznie współpracować w zespole wielokulturowym w aspekcie szkolnictwa wyższego,
 • podczas dyskusji panelowej będziesz mieć nieocenioną okazję do networkingu,
 • otrzymasz bezpłatny podręcznik zawierający gotowe do użycia metody i techniki szkoleniowe dotyczące radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych na tle międzykulturowym jak i przykłady sytuacji newralgicznych i stref wrażliwych w w/w obszarach,
 • otrzymasz materiały szkoleniowe dla pracowników szkolnictwa wyższego wspierające rozwój zawodowy (szkolenie pedagogów), jak również zestaw narzędzi dotyczących międzykulturowych spotkań studentów i wdrażania różnych formatów w instytucjach partnerskich.

Konferencja oraz warsztaty skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry szkolnictwa wyższego, zarówno nauczycieli, jak i doradców,
 • międzynarodowych biur w instytucjach i biurach szkolnictwa wyższego opracowujących polityki różnorodności i zarządzania uczelniami,
 • członków uczelnianych biur międzynarodowych,
 • sieci i stowarzyszeń studenckich,
 • pracowników publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia,
 • organów publicznych i edukacji dorosłych oraz organizacji zajmujących się międzykulturowością, a także podnoszących świadomość na temat dyskryminacji, rasizmu i konfliktów kulturowych w szkolnictwie wyższym,
 • członków organizacji pozarządowych, organów publicznych i organizacji edukacji dorosłych zajmujących się międzykulturowością, migracją i przeciwdziałaniem dyskryminacji,
 • członków takich organizacji jak: Erasmus Student Network, European Student Union i krajowych stowarzyszenia studentów w krajach partnerskich oraz European University Continuing Education Network EUCEN i sieci krajowych (AUCEN / AT, DGWF / DE),
 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych,
 • studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych
  i innych związanych z rozwojem zawodowym i aktywizacją społeczną,
 • studentów zagranicznych i ich społeczności,
 • Ministerstw Spraw Zagranicznych,
 • oraz wszystkich innych zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji.

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej strony lub na www.event.san.edu.pl. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo informację mailową z linkiem aktywacyjnym.
Udział w konferencji i warsztatach jest BEZPŁATNY.

Dodatkowe korzyści: uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy trwają do 7 października 2020 roku włącznie.

PROGRAM

ONLINE CONFERENCE | October 8th, 2020

 

8:45 – 9:00

Registration of participants, technical rules and support

9:00 – 9:10

Official welcome and introduction to the conference programme

Marta Chmielewska-Anielak: Project Coordinator, Społeczna Akademia Nauk, Lodz (Poland)

9:10 – 9:30

Break-out rooms for the introduction of participants

Getting to know each other, networking

9:30 – 9:50

Brief Keynote: International student mobility, culture shocks and interpreting cultural differences

Katharina Resch, University of Vienna (Austria)

9:50 – 10:10

Which Critical Incidents do international students and staff report? Interactive Presentation of the SOLVINC Online-Tool

Vera Varhegyi, Elan Interculturel (France)

10:10 - 10:25

Coffee break

10:25 – 10:45

Sensitive Zones in International Student Encounters

Beate Hörr & Iris Thimm-Netenjakob, University of  Mainz (Germany)

10:45 – 11:05

Diversity-based trainings in higher education – do they practice what they preach? Interactive Padlet Session

Katharina Resch, University of Vienna (Austria)

11:05 – 11:25

Organizing Student Encounters between international and local students – Good Practices & Discussion

José Pedro Amorim, University of Porto (Portugal)

11:25 – 11:30

Technical break

11:30 – 12:00

Keynote: Paradigms of Intercultural Management from a Higher Education Perspective

Prof. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk, Lodz (Poland)

12:00 – 12:30

Lunch break

12:30 – 14.30

Workshops of student encounters:

Parallel workshops to connect international and local students

14:30 – 14:45

Conference summary, evaluation and distribution of  certificates

Marta Chmielewska-Anielak, Społeczna Akademia Nauk, Lodz (Poland)

End of conference

CZAS U I MIEJSCE

Data: 8 października 2020 roku, godz. 9:00-15:00
Miejsce: ON-LINE

KONTAKT DO ORGANIZATORA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Społecznej Akademii Nauk:


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus