LEXIS spotkanie online

« wróć

W dniu 13 czerwca 2024 r. partnerzy projektu LEXIS: Wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją poprzez integrację nowych technologii i nabywanie umiejętności cyfrowych zorganizowali kolejne spotkanie online, aby zaktualizować informacje na temat przebiegu projektu.

 

Obecnie wysiłki konsorcjum skupiają się na realizacji rezultatu czwartego, plan działania LEXIS dla szkół. Grupami docelowymi w tym rezultacie są nauczyciele, którzy uczą EFL, eksperci języka angielskiego oraz terapeuci mowy z doświadczeniem w języku angielskim, a także uczniowie w wieku 6-12 lat z dysleksją oraz rodzice uczniów z dysleksją. Wynikiem tego rezultatu będzie zdobycie nowych umiejętności cyfrowych, uaktualnienie metodologii nauczania i wiedzy oraz zapewnienie nowych metodologii, które stworzą kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się języków.

 

Ponadto konsorcjum omówiło również wszelkie kwestie związane z finansami i administracją projektu, a także zapewnieniem jakości i działaniami upowszechniającymi.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenie naszych działań na stronie internetowej projektu i w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus