LEXIS spotkanie online

« wróć

8 września kolejne spotkanie online odbyli także partnerzy projektu Erasmus + LEXIS. Podczas spotkania partnerzy przeanalizowali stan prac nad przygotowaniem rezultatu 1: nauczanie EFL dzieci dyslektycznych: przewodnik Blueprint. Partnerzy przygotowują raporty grup fokusowych oraz badania wśród nauczycieli. Ich wyniki zostaną wkrótce zaprezentowane w formie materiałów audiowizualnych.

Trwają także prace nad stroną internetową projektu. Postępy w realizacji projektu można już śledzić na Facebooku: Lexis-Erasmus+ Project oraz Instagramie


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus