InnoSocial spotkanie online

« wróć

26 marca partnerzy projektu InnoSocial - Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym zorganizowali kolejne spotkanie online.

Podczas spotkania konsorcjum potwierdziło zakończenie prac nad sylabusem do kursu II&SE. Kolejnymi działaniami partnerów będzie szczegółowa wzajemna weryfikacja stworzonych modułów w celu zapewnienia jak najwyższej jakości kursu. Partnerzy wspólnie ustalili, że wzajemna weryfikacja sylabusa zostanie przeprowadzona po opracowaniu treści nauczania, ponieważ w trakcie procesu rozwoju mogą pojawić się dodatkowe pomysły zarówno w zakresie jednostek edukacyjnych, jak i działań edukacyjnych, które można uwzględnić w kursie. 

Dodatkowo, partnerzy rozwiali wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji spotkania partnerskiego w Wilnie w maju. Wszyscy partnerzy wyrazili swoje podekscytowanie zbliżającym się wydarzeniem.

Oprócz tradycyjnych elementów jak zarządzanie projektem czy zapewnienie jakości, szczegółowo omówiono także kwestie związane z dyseminacją projektu oraz rozwojem strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz naszych mediów społecznościowych.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus