Informacja prasowa projektu POMELO

« wróć

Europejski projekt POMELO - MOC GŁOSU, MELODII I RÓŻNORODNOŚCI został pomyślnie zakończony.

 

W ciągu ostatnich 2 lat partnerzy z różnych części Europy połączyli swoje kompetencje i zaangażowanie, aby stworzyć materiały dla osób pracujących z młodzieżą, które pomogą im wspierać integrację poprzez siłę muzyki.

 

Konsorcjum POMELO składa się z 6 dobrze wykwalifikowanych i doświadczonych partnerów: 2 partnerów włoskich - PRISM Impresa Sociale, który jest koordynatorem projektu, PMF Research pełniący rolę partnera technicznego,  polski partner SAN - Społeczna Akademia Nauk, cypryjska organizacja pozarządowa MUS-E Cyprus, greckie regionalne władze edukacyjne RDE-EMTh - Regionalna Dyrekcja Edukacji Podstawowej i Średniej Macedonii Wschodniej - Tracja i czeskie stowarzyszenie PELICAN.

 

Po 2 latach pracy, na stronie internetowej POMELO można znaleźć wiele innowacyjnych i przydatnych zasobów. Na początku projektu partnerzy projektu POMELO wykonali ogromną pracę badawczą, aby zapewnić mocne podstawy naukowe dla wszystkich stworzonych rezultatów. Poniżej przedstawiamy opracowane rezultaty:

  • Mapa kompetencji, która zapewnia przegląd wszystkich kompetencji nabytych przez osoby pracujące z młodzieżą lub młodych migrantów przy użyciu muzyki;
  • 3 gry informacyjne, dzięki którym młodzi ludzie mogą odkryć wiele interesujących rzeczy na temat różnych kultur, tradycji i języków świata;
  • Pakiet szkoleniowy dla pracowników społecznych i młodzieżowych do nauczania języków w klasach międzykulturowych przy użyciu muzykę;
  • Zestaw szkoleniowy dla młodzieży miejscowej i napływowej, który w praktyce pokazuje, jak muzyka może być potężnym narzędziem do nauki języka obcego i wyrażania siebie;
  • Multimedialny Przewodnik Replikacji, oparty na EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji), jest dokumentem proceduralnym zawierającym szczegółowe podsumowanie projektu, który obejmuje metodologię i dydaktykę.

 

Ponadto, 19 marca odbyła się międzynarodowa konferencja finalna, podczas której projekt i jego rezultaty zostały zaprezentowane przez wszystkich partnerów. Druga część konferencji poświęcona była warsztatom związanym z rezultatami projektu. Mimo, że odbywały się one zdalnie, entuzjazm i zaangażowanie uczestników były bardzo duże. Podczas konferencji, muzyka i narzędzia edukacji nieformalnej zmniejszyły dystans fizyczny i kulturowy uczestników.  

Na poziomie lokalnym, partnerzy projektu zorganizowali również wydarzenia upowszechniające, w których dzielili się wiedzą i zasobami uzyskanymi od osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi. Około setki zainteresowanych osób z całej Europy uczestniczyło w konferencjach, testach pilotażowych i wydarzeniach upowszechniających w ramach projektu POMELO.

 

Projekt oficjalnie kończy się 31 marca, ale strona internetowa będzie utrzymywana również po zakończeniu projektu, a w jej ramach wszystkie wypracowane zasoby będą dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych.

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus