Hold On spotkanie online

« wróć
12 marca partnerzy projektu HoldOn- Wspieranie dostępu młodzieży do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego odbyli spotkanie online, podsumowujące dotychczas zrealizowane zadania.
 
W oparciu o wyniki oceny potrzeb młodych ludzi, partnerzy zaprojektowali kurs e-learningowy, który ma za zadanie wspieranie młodzieży w pokonywaniu trudności związanych ze zdrowiem psychicznym i dbałością o dobre samopoczucie. Wkrótce kurs zostanie przetłumaczony, przekształcony w wersję cyfrową i przetestowany z użytkownikami końcowymi w celu zebrania ich opinii i uwag.
 
W oparciu o krajowe badania źródeł wtórnych i wywiady z ekspertami pracującymi z młodymi ludźmi w każdym kraju partnerskim powstał raport porównawczy. Wnioski z fazy badawczej posłużyły do zaprojektowania podręcznika Hold On, który obecnie jest przygotowywany. W późniejszym czasie partnerzy zorganizują również National Matchmaking Day.
 
Na spotkaniu zaprezentowano również założenia rezultatu 4, którego efektem będzie opracowanie, pilotaż i wydanie platformy wymiany HOLD ON, która umożliwi młodzieży i specjalistom pracującym z młodzieżą w całej Europie wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i wniosków wyciągniętych z tworzenia i utrzymywania rówieśniczych grup wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz uczenie się od innych. Opracowany zostanie również dokument dotyczący krajobrazu politycznego i zaleceń, mapujący interesariuszy rządowych i społecznych w poszczególnych krajach i UE. Ponadto partnerzy zorganizują różnorodne działania rzecznicze, dzięki którym młodzież i specjaliści pracujący z młodzieżą będą mogli skutecznie przekazywać zalecenia dotyczące polityki decydentom w swoich krajach.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus