EcoDigi spotkanie online

« wróć
23 października konsorcjum projektu Eco-Digi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa odbyło comiesięczne spotkanie online, aby omówić postęp prac nad projektem. Obecnie partnerzy finalizują bazę online, prezentującą istniejące zasoby (plany zajęć, raporty, przykłady dobrych praktyk, narzędzia) odnoszące się do tematyki zrównoważonego rozwoju i inkluzywnosci. Wkrótce wszystkie zebrane materiały będą dostępne na platformie projektu, wraz z wytycznymi dla edukatorów osób dorosłych.
Tradycyjnie na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektem oraz upowszechnianiem jego rezultatów, a także zapewnieniem ich odpowiedniej jakości. 
 
Więcej informacji o projekcie  na stronie internetowej oraz Facebooku

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus