Digitalroutes@culture spotkanie online

« wróć
8 listopada partnerzy projektu DigitalRoutes@Culture spotkali się online, by zaplanować kolejne etapy pracy. Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili zadania związane z realizacją ostatniego, 5 rezultatu projektu: strategii rozwoju. W najbliższych miesiącach partnerzy będą przygotowywać kampanię promocyjną oraz strategię dalszego rozwoju rezultatów projektu. Przeprowadzą także pilotaże materiałów opracowanych w projekcie, a w przyszłym tygodniu wezmą udział w szkoleniu on-line.
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus