BeAusome spotkanie online

« wróć

10 lipca 2024 r. partnerzy projektu BeAusome zorganizowali ostatnie spotkanie online przed przerwą wakacyjną w celu omówienia postępów w realizacji rezultatów projektu.

Podczas spotkania partnerzy omówili postępy poczynione nad rozwojem gier VR w ramach rezultatu trzeciego. Konsorcjum potwierdziło, że ich utworzenie jest w fazie końcowej i uzgodnili, że wersja finalna będzie gotowa do końca lipca. Partnerzy omówili również kwestie organizacyjne związane z kursami szkoleniowymi dla nauczycieli i rodziców, których rozpoczęcie partnerzy zaplanowali na początek września 2024.

Tradycyjnie partnerzy omówili bieżące kwestie związane z zarządzaniem projektem, zapewnieniem jakości i rozpowszechnianiem pakietów roboczych.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych postępów na stronie internetowej projektu, oraz social mediów.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus