BeAusome spotkanie online

« wróć
14 marca partnerzy projektu BeAusome, podczas comiesięcznego spotkania online podsumowali postęp prac i zaplanowali kolejne zadania zmierzające do wypromowania rozwoju zawodowego w zakresie narzędzi cyfrowych wśród nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem.
W ramach projektu powstaje seria gier w rzeczywistości wirtualnej (VR), za pomocą których dzieci będą rozwijały swoje kompetencje społeczne w obszarach takich jak komunikacja, interakcja społeczna, emocje, rozwiazywanie problemów, czy komunikacja w środowisku online. Na spotkaniu zaprezentowano próbkę wybranych gier, które bardzo spodobały się partnerom. Równolegle do tworzenia gier VR partnerzy pracują nad zbudowaniem platformy e-learningowej online, na której dostępne będą wszystkie materiały opracowane w projekcie. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także zagadnienia związane z upowszechnianiem rezultatów projektu, zapewnieniem jakości oraz zarządzaniem projektem. 

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus