BeAusome spotkanie online

« wróć

10 lipca partnerzy projektu BeAusome-Promoting teachers’ professional development and inclusion through the integration of emerging technologies in the teaching of children with autism spotkali się online, by podsumować bieżące zadania w projekcie. Partnerzy opracowali ramy kompetencyjne oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli. Obecnie konsorcjum finalizuje ćwiczenia praktyczne dla dzieci z autyzmem w formie gier VR oraz zadań offline.  Po wakacyjnej przerwie Konsorcjum spotka się online na kolejnym spotkaniu partnerskim, by ze szczegółami omówić i zaplanować realizację kolejnych rezultatów. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono kwestie dyseminacji oraz bieżącego zarządzania projektem. 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus