AWARE spotkanie online

« wróć
4 października konsorcjum projektu AWARE-Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19 odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań. Partnerzy opracowują obecnie Podręcznik podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego. Dokument zawierał będzie podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowie psychiczne oraz praktyczne wskazówki, jak rozpoznać stany lękowe i jak sobie z nimi radzić.  Partnerzy przedstawią także wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznego środowisk nauczania oraz podnoszenia  świadomości w zakresie zdrowia psychicznego studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także najbliższe zadania związane z zapewnieniem jakości, upowszechnianiem rezultatów projektu oraz bieżącym zarządzaniem.  

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus