AWARE spotkanie online

« wróć
4 września konsorcjum projektu AWARE- Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19 odbyło spotkanie online, na którym podsumowano dotychczas zrealizowane zadania oraz zaplanowano kroki do opracowania kolejnego rezultatu: Podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego. Dokument zawierał będzie podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowie psychiczne oraz praktyczne wskazówki, jak rozpoznać stany lękowe i jak sobie z nimi radzić.  Partnerzy przedstawią także wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania oraz podnoszenia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także najbliższe zadania związane z zapewnieniem jakości, upowszechnianiem rezultatów projektu oraz bieżącym zarządzaniem. 
 
Zapraszamy do obserwowania projektu na Facebooku oraz śledzenia strony internetowej

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus