AWARE spotkanie online

« wróć

28 czerwca 2024 r. konsorcjum AWARE: Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19 odbyło kolejne spotkanie online w celu omówienia postępów nad wykonanymi pracami i zaplanowaniem kolejnych kroków.

 

Podczas spotkania partnerzy omówili organizację pakietu roboczego nr 4 - Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń. Konsorcjum zakończyło korektę modułów opracowanych dla tego rezultatu. Uzgodniono, że w kolejnych dwóch tygodniach partnerzy skupią się nad rozwojem platformy e-learningowej oraz tłumaczeniem sfinalizowanych modułów.

 

Konsorcjum omówiło również organizację szkoleń dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. Szkolenie obejmie kluczowe koncepcje związane z mentoringiem studentów i wesprze uczestników we wzmacnianiu ich umiejętności radzenia sobie z lękiem i przystosowania się do warunków panujących na uczelni.

 

 Dodatkowo, jak zawsze, partnerzy omówili wszelkie kwestie dotyczące finansów i administracji projektu, a także rozpowszechniania wyprodukowanych rezultatów.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu i media społecznościowe!


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus