AWARE spotkanie online

« wróć
4 lipca odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu AWARE- Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19 przed wakacyjną przerwą. Omówiono ostatnie kroki w opracowaniu wytycznych dotyczących dobrych praktyk w podejściu do dobrostanu psychicznego w szkolnictwie wyższym w krajach europejskich. Dokument zawiera wyniki badań przeprowadzonych w każdym z krajów partnerskich, a także opisuje zidentyfikowane dobre praktyki i opisuje sposoby, w jakie mogą one być wdrażane w instytucjach szkolnictwa wyższego. Partnerzy zaplanowali też działania, związane z realizacją kolejnego rezultatu: Podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.
 
Tradycyjnie na spotkaniu omówiono też działania upowszechniające rezultaty projektu, a także bieżące kwestie zarządzania i zapewnienia jakości. 
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz profilu na Facebooku

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus