3D4DEAF spotkanie online

« wróć

19 marca partnerzy projektu 3D4DEAF- Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy spotkali się, by omówić bieżące zadania i aktywności.

Działania konsorcjum skupiają się obecnie na nieustannym rozwoju platformy e-learningowej. Partnerzy kontynuują prace nad tłumaczeniami pakietów szkoleniowych oraz przewodników dla nauczycieli. Dodatkowo, partnerzy są w trakcie gromadzenia historii sukcesów przedsiębiorców społecznych/pracowników/przedsiębiorców z niepełnosprawnością słuchu pracujących w Przemyśle 4.0. Partnerzy przedyskutowali również kwestię organizacji nadchodzących wydarzeń i konferencji istotnych dla rozwoju wiedzy, świadomości i umiejętności osób niesłyszących/niedosłyszących.

Podczas spotkania partnerzy omówili również organizację działań szkoleniowych planowanych na Cyprze w czerwcu 2024 roku. Tradycyjnie przeanalizowano również kwestie rozpowszechniania i ogólnego zarządzania projektem.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz obserwowania aktualności w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram. Zachęcamy także do odwiedzenia kanału projektu w serwisie YouTube, gdzie zamieszczone są filmy z tłumaczeniem na język migowy.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus