3D4DEAF spotkanie online

« wróć
16 lutego partnerzy projektu 3D4DEAF- Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy spotkali się ponownie, by omówić bieżące zadania i aktywności. Główne wysiłki konsorcjum skupiają się obecnie na stworzeniu platformy e-learningowej. Partnerzy gromadzą dobre praktyki ze swoich krajów partnerskich oraz historie sukcesu przedsiębiorców społecznych/pracowników/przedsiębiorców z upośledzeniem słuchu, pracujących w Przemyśle 4.0. Oprócz opracowanych we wcześniejszym rezultacie materiałów edukacyjnych, platforma będzie także zawierała słownik pojęć i terminologii oraz narzędzie networkingowe. 
 
Podczas spotkania partnerzy omówili także organizację działań szkoleniowych zaplanowanych na Cyprze na czerwiec 2024 r. oraz przeanalizowali kwestie związane z rozpowszechnianiem i ogólnym zarządzaniem tym bardzo ambitnym projektem.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internatowej projektu oraz obserwowania aktualności w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram. Zachęcamy także do odwiedzenia kanału projektu w serwisie YouTube, gdzie zamieszczona są filmy z tłumaczeniem na język migowy. 
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus