3D4DEAF spotkanie online

« wróć

Konsorcjum projektu 3D4DEAF:Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market spotkało się online po raz kolejny w dniu 3 października 2023 aby omówić postęp prac nad projektem oraz zaplanować kolejne zadania. 

Partnerzy przeprowadzają obecnie wizyty studyjne, podczas których prezentują wszystkie prace i materiały opracowane do bieżącego punktu pakietu roboczego 2 oraz zbierają informacje zwrotne i sugestie od ekspertów i członków grup docelowych oraz finalizują materiały edukacyjne w ramach pakietu szkoleniowego.

Już wkrótce na kanale YouTube projektu udostępnione zostaną filmy instruktażowe, zawierające wskazówki dla uczniów i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dla przedsiębiorców wspierające skuteczne wchodzenie osób z upośledzeniem słuchu na rynek pracy.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także najbliższe zadania związane z zapewnieniem jakości, upowszechnianiem rezultatów projektu oraz bieżącym zarządzaniem.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu a także do śledzenia aktualności w social media: FacebookInstagram    


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus