3 spotkanie międzynarodowe w ramach projektu Erasmus + Flourish w Lizbonie!

« wróć

W dniach 8-9.01.2020 w słonecznej Lizbonie miało miejsce  3 spotkanie międzynarodowe w ramach projektu Erasmus + Flourish. Partnerzy z Portugalii, Litwy, Węgier, Bułgarii i Polski omawiali opracowany podręcznik dla trenerów innowacji organizacyjnych dla MŚP, zawierający listę wszystkich niezbędnych kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy coacha, jak również  program nauczania, który zostanie wykorzystany w szkoleniach dla MŚP.

 

Jedną z najważniejszych korzyści, jakie oferuje projekt, jest to, że menadżerowie z małych i średnich przedsiębiorstw z Łodzi będą mieli szansę wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu trenerów innowacji w tym roku. Szkolenie będzie oparte na międzynarodowej dobrej praktyce modelu innowacyjnego uczestnictwa opracowanego przez APGICO (Portugalia) i protokołu Kreatywnego rozwiązywania problemów i będzie stanowić znaczące wsparcie dla MŚP w rozwoju organizacji.

 

Część spotkań pilotażowych odbyła się już w grudniu w Portugalii i na Litwie. Kolejne pilotaże będą miały miejsce w Polsce, w Bułgarii i na Węgrzech na przełomie stycznia i lutego.

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej: http://flourishproject.eu/


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus