2 spotkanie partnerskie projektu Innosocial w Sofii

« wróć

W dniach 7-8 września 2023 r. partnerzy InnoSocial:Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkali się w Sofii w Bułgarii na drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym, którego gospodarzem była firma Tetra Solutions Ltd. Spotkanie było poświęcone ostatecznemu przeglądowi zestawu narzędzi do projektowania i realizacji edukacji w zakresie innowacji włączających i przedsiębiorczości społecznej, a także opracowaniu wspólnego kursu w tej samej dziedzinie, w oparciu o analizę programów nauczania i konsultacje z kluczowymi interesariuszami. W wyniku tego spotkania partnerzy sfinalizowali strukturę kursu i uzgodnili zamierzone efekty uczenia się i metodologię nauczania. Kurs ten zostanie w pełni włączony do oferty edukacyjnej uniwersytetów zaangażowanych w projekt - SAN (Polska), UNIPV (Włochy) i VIKO (Litwa).

Pod koniec spotkania koordynator przedstawił aktualne informacje na temat zarządzania projektem, a zespół InCREA przedstawił podsumowanie działań upowszechniających projekt przeprowadzonych do tej pory przez członków konsorcjum. Tradycyjnie omówiono także kwestie związane z zapewnieniem jakości.

Po więcej aktualności zapraszamy na stronę internetową projektu oraz do mediów społecznościowych.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus