Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu ON-LINE w ramach Projektu pt. "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich"

« wróć

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu ON-LINE w ramach Projektu
pt. "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich".

 

Tematyka szkolenia pozwoli zaktualizować wiedzę z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych, tematycznych. Obejmuje takie zagadnienia jak: Ja w moim sąsiedztwie: specyfika pracy sąsiedzkiego animatora, Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb społeczności, Mobilizowanie sąsiadów do działania, Tworzenie sieci lokalnej współpracy, Działania sąsiedzkie od pomysłu do projektu, Planowanie projektu i ewaluacja, Komunikacja i promocja w lokalnej społeczności, Aspekty prawne.

 

Dzięki naszemu szkoleniu każdy uczestnik będzie miał m.in możliwość wzmocnienia poczucia wzajemnego wsparcia oraz synergii podejmowania wspólnych społecznych inicjatyw i projektów, zwiększy swoją wiedzę na temat różnych form współpracy międzysektorowej oraz zostanie zaznajomiony z ideą i praktykami partnerstw.

 

Szkolenie skierowane jest m.in. do liderów lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, animatorów, przedstawicieli publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej mających miejsce zamieszkania na terenie całej Polski, tj. min.:

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY


Dodatkowe korzyści: uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy można wypełnić pod adresem: https://forms.gle/vhXKT4DQpyPzKD8V8

Regulamin szkolenia dostępny w Biurze Projektu: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98, 90-011 Łódź lub pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1fLUOqtM2EQo3rq6SC9VUn8ikfjUm1w50

 

WKRÓTCE POINFORMUJEMY O TERMINACH ZAJĘĆ!

Więcej informacji pod numerem telefonu 42 664 22 78 lub pod adresem e-mail: dpmlodz@gmail.com.

 

Projekt pn. „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus